Nyheter

Miljöenkät Stockholms stad

Under hösten genomför Indikator Medborgarenkäten om miljö och trafik på uppdrag av Stockholms stad. Enkäten skickas ut till 18 000 slumpmässigt utvalda stockholmare som får möjligheten att tycka till från allt om deras resvanor till vad de tycker att kommunen ska prioritera i sitt miljöarbete. Enkäten kommer att skickas ut under vecka 43.
För att läsa mer gå in på Stockholms stads hemsida: http://miljobarometern.stockholm.se/medborgarenkat/

stockholms stad logotype

Läs fler av våra nyhetsuppdateringar